Az iskoláról

A Gordonkaiskola tankönyv-sorozat a csellózás alapjaitól a legmagasabb játéktechnikai ismeretekig vezeti végig a tanulókat, lépésről-lépésre foglalva össze a csellójáték elsajátításához szükséges tudnivalókat.

A kötetek egyedülálló szerkesztésmódban, világos rendszer szerint valósítják meg a különböző zeneelméleti, valamint a hangszertechnikai ismeretek összehangolását.

A tankönyvekben található leckék ugyanis olyan különálló tematikai egységek, melyek mindig egy-egy zenei vagy technikai ismerethez kapcsolódnak, és az ezek elmélyítéséhez szükséges zeneművekből épülnek fel. Ezekben a tematikus egységekben pedig a különböző készségek fejlesztéséhez különböző feladatok: hangsorok, gyakorlatok, kétszólamú- és zongorakíséretes darabok találhatók.

A tankönyvek megfelelőek a zenei pályára készülők, és a kedvtelésből csellózók számára egyaránt. Az áttekinthető szerkezetnek köszönhetően ugyanis a tanulók fejlesztése egyéni igényeikhez és egyéni képességeikhez igazítva valósítható meg, a legoptimálisabban gyorsítva annak ütemét .
A csellójátékhoz kapcsolódó tananyag mellett a kötetek ugyanakkor tartalmazzák a bennük előforduló zenei és technikai szakkifejezések és jelzések teljes magyarázatát éppúgy, mint a bennük található népdalok szövegét, vagy a bennük szereplő zeneművek szerzőinek rövid életrajzát is. Ezek a mini-lexikonnak is tekinthető jegyzetek az eltérő zenei előképzettséggel rendelkező tanulók számára hasznos kiegészítést jelentenek ismereteik szélesítéséhez.

A Gárdián Gordonkaiskola nemcsak pedagógiailag, hanem zeneileg is egyedülálló gyűjtemény. Sokszínű zenei anyaga valamennyi tudásszinten álló gordonkázni tanulónak élményszerűvé teszi a tanulást.

A Gordonkaiskolában a gordonkairodalom legszebb darabjai lelhetők fel: a magyar, az európai, valamint a világ népzenéinek gyöngyszemei, a klasszikus csellóirodalom előadási darabjai, a játéktechnika fejlesztéséhez nélkülözhetetlen etűdök, vagyis a gordonkaoktatás múltjának leghasznosabb és legértékesebb alkotásai.
A szerzők testközelből tanulmányozták a zeneoktatást a világ több pontján, és a kötetekben a magyar hagyományokból kiindulva ötvözték a csellóoktatás keleti és nyugati irányvonalait. Ezzel egyidejűleg ugyanakkor a 21. század kihívásainak is megfelelő tananyagot hoztak létre. Hiszen a kötetekbe a nemzetközileg ismert, klasszikus csellódarabok mellé szép számmal modern zeneművek is kerültek, melyek a régóta használt klasszikus műveket friss szellemben egészítik ki.

A Gárdián Gordonkaiskola szakmai ellenőrzését neves magyar zenei intézmények tanárai (Ádám Károly, Jákó Jenő, Kedves Tamás, Lengyel Endre) és a budapesti Zeneakadémia neves professzorai (Banda Ede, Mező László, Onczay Csaba) látták el. A tankönyvek tartalmának végső formába öntését kiváló, gyakorló pedagógusok hasznos ötletei és javaslatai is segítették.
A Gordonkaiskola köteteibe kerülő művek zenei felügyeletét Borgulya András és Huszár Lajos zeneszerzők látták el, akik a tankönyvekben szereplő művek felülvizsgálata mellett új kompozíciókkal is gazdagították az összeállítást.

A szerzők koncepciójának és a kiváló kottagrafikai munkának köszönhetően a magyar – angol nyelvű kötetek kottaképének kialakítása, tördelése és szerkesztése gondos áttekintés után, gyakorlati szempontok figyelembe vételével valósult meg. Így mind a tankönyvek, mind a hozzájuk tartozó, zongorakíséreteket tartalmazó mellékletek a legjobb helyen tördelve, szinte lapozás-mentesen használhatók.
A Gárdián Gordonkaiskola világos szerkesztésű, jól áttekinthető kottaképét Ádám László rajzfilmgrafikus kedves hörcsögfigurái egészítik ki. Az illusztrációk szervesen kapcsolódnak a kötetekben közölt darabokhoz, vagy a csellójáték elsajátításának technikai feladataihoz. A tankönyvlapokon megjelenő hörcsögfigurák kalandjai kicsik és nagyok számára is szórakoztató humorral kísérik végig a tanulás mindennapjait.

Íratkozzon fel hírlevelünkre!