Történetünk

"Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek.
S ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek."

A Gárdián Gordonkaiskola kezdőknek szóló, Borgulya Andrással közösen írt első kötete hosszas, nemzetközi kitekintésű szakmai munka után 1992-ben jelent meg a Honffy Kiadó gondozásában. A haladóknak szánt, második kötet két részre bontva 2003-ban és 2004-ben, a Rózsavölgyi és Társa Kiadónál jelent meg.

Megszületése abból az igényből fakadt, hogy a hazai gordonkázni tanuló gyermekek számára egy olyan korszerű, egyben klasszikus értékeket őrző, magyar tananyag szülessék, mely egy következetesen felépített pedagógiai rendszert követve, élmény-szerűen vezeti végig őket a hangszertanulás kezdeti lépéseitől a művésszé válás küszöbéig.

A ’90-es évekre a korábban használt magyar tankönyvek nagy része elvesztette korszerűségét, a külföldi kiadványok térnyerése miatt pedig félő volt, hogy a gordonkázni tanuló magyar gyerekek egyre kevésbé fognak magyar tankönyveken felnevelődni.

A magyarországi gordonkaoktatás alapjait megteremtő Popper Dávid, Schiffer Adolf, valamint a magyar zeneiskolai gordonkatanítás kottaanyagát megújító Friss Antal munkássága után tehát a magyar gordonkaoktatás tanítási anyagának modernizálása és kiteljesítése a rendszerváltás idejére elengedhetetlenné vált. Így a több évtizedes alkotómunka vidéken, teljes csöndben, és olykor ellenszélben, de megkezdődött.

A Gordonkaiskola tananyagának összeállítását tanári pályám elején kezdtem el. Ebben a korban még általában a tapasztalatokat gyűjtik a hangszeres tanárok, próbálgatják a különféle tananyagokat, ismerkednek a fellelhető darabokkal – én is ezt tettem.

A különböző szakmai összejövetelek viszont mindig heves szakmai vitákba, beszélgetésekbe torkolltak. Kollégáinkkal egymást faggattuk a különböző tanítási módszerekről, illetve a hozzáférhető és használható tananyagokról, darabgyűjteményekről.

Eme szakmai beszélgetések alatt döbbentem rá, hogy szinte valamennyien ugyanazzal a gonddal küszködünk:

egy módszeresen építkező, korszerű tananyagot és jó előadási darabokat tartalmazó gordonkaiskola hiányával. Ami pedig a legriasztóbb volt számomra ez idő tájt: ha nem születik valami új, alig néhány év elteltével szinte minden kiváló magyar csellista kolléga külföldi tananyagból fog tanítani.

Idegen zenén nevelődnek fel a magyar gyerekek (melyeket egyébként a magyar kottakiadók is ontottak magukból), érdeklődés híján pedig a jelenleg még hozzáférhető, magyar zeneműveket tartalmazó kiadványok utánnyomását is megszüntethetik.

A kezdeti szerkesztői munka során hamar nyilvánvalóvá vált, hogy napjaink gordonkaoktatásának modernizálásához már nem elegendő csupán összegyűjteni és új módszertani folyamattá rendezni a régi kottákban található gyakorlatokat, darabokat. Elengedhetetlenül szükséges egy kortárs magyar zeneszerző közreműködése, aki az egyes hangszertechnikai részekhez összegyűjtött zenei anyagot szintetizálja és adaptálja napjaink zenei nyelvezetére, valamint új darabok komponálásával teljesíti ki az újonnan születő tananyag metodikai struktúráját.

Ezt a nagy szakmai alázatot és kivételes zeneszerzői invenciót igénylő munkát a kezdetektől Borgulya András zeneszerző vállalta. Közel két évtizedes, elkötelezett munkája lehetővé tette, hogy a Gárdián Gordonkaiskolában a magyar és európai gordonkairodalomnak az elmúlt kétszáz évben született legszebb darabjai láthattak napvilágot. És megújult formában, a legmagasabb zenei minőséget követve mentődtek át a jövő nemzedéke, a jövő gordonkaoktatása számára. A Gordonkaiskola számára komponált, a tanulók adott tudásszintjéhez igazodó előadási darabjai nemcsak pedagógiai értéküket tekintve kimagaslók. Remekbe szabott, ízlésformáló karakterdarabjaival a legkisebbek számára is befogadható, és a haladók számára is örömteli pillanatokat szerző zenei világot teremtett.

A Gárdián Gordonkaiskola kötetei, melyek 1992 és 2004 között jelentek meg Budapesten, a csellózás alapjaitól a magasabb játéktechnikai ismeretekig vezetik végig a tanulókat. A zenei ismereteket rendkívül rendszerezett módon közvetítik, miközben értékes zenén, és derűs kivitelezésben nevelik a gyerekeket zeneértésre és zeneszeretetre.

“Iskola születik” – Az első kötet zenés bemutatójának képei 2003-ból

Az első kiadás óta eltelt években a Gárdián Gordonkaiskola nemcsak a magyar gordonkaoktatásban lett közismert, hanem a világ számos pontjára eljutott, így Hollandiától Brazíliáig, Olaszországtól Ausztráliáig sok helyen szeretik és használják. A szerzők pedig fáradhatatlanul dolgoztak a sorozat kiteljesítésén, fejlesztésén, valamint egy áttörő nemzetközi megjelenés előkészítésén.

Ennek eredményeként született meg 2020-ban az a megállapodás, amelynek keretében a Gárdián Gordonkaiskola rövidesen három nyelven, modern és megújult átdolgozásban, kínai kiadásban is napvilágot lát. Bízunk benne, hogy a kimagasló magyar gordonkaoktatás és a magyar zene hamarosan hétköznapi valósággá válik a kínai zenetanuló gyerekek számára, Magyarország újabb zenei- kultúrdiplomáciai sikerét megvalósítva.

Íratkozzon fel hírlevelünkre!