Copyright

Tiszteletteljes kérés

Dear Collegaues,

Kedves Kollégák, Kedves Zenetanulók!

Köszönöm, hogy tiszteletben tartják a szerzői jogokat, és a jogtiszta kottahasználattal lehetővé teszik további munkánkat, a Gárdián Gordonkaiskola fennmaradását és fejlődését.

Sok évtizedes munkánkat – szerzőtársaimmal együtt – mindenféle díjazás nélkül, teljesen önerőből végeztük azzal a szándékkal, hogy a magyar gyermekek értékes és magyar zenét tartalmazó kiadványból tanulhassanak.

Munkánk egyetlen honoráriuma a kiadványok jogtiszta értékesítése, és arra kérem önöket, hogy tiszteljék a zenepadagógia, a szerzők és kiadók jogait. Mindezt pedig a művek megvásárlásával fejezzék ki.

Ne adjanak fénymásolatokat a kultúrát és művészetet tanuló gyermekek kezébe!

Jó tanulást és sok örömet kívánok:

Gárdián Gábor
gordonkaművész, mestertanár 

A szerzői jog és annak megsértése

A szerzői jog védelemben részesíti az irodalmi, tudományos, művészeti alkotásokat, valamint – az ún. kapcsolódó jogok révén – a felhasználásukhoz kapcsolódó teljesítményeket.

Jogvédett művek sem egészben, sem részleteiben nem másolhatók reprográfiai eszközökkel (fénymásoló, szkenner, fényképezőgép, stb.).

Jogvédett kottát sem magáncélra, sem nyilvános könyvtári ellátás, sem egyéb belső intézményi cél érdekében nem szabad másolni, (Szjt. 35. § (1) és (4) bek., 21. § (1) bek., 33. § (4) bek., 38. § (5) bek.) azaz tiltott a kották másolása tanórai oktatás keretében, zenei versenyek és más fellépések okán és az otthoni gyakorlás érdekében is. Ennek megfelelően a zeneiskolák növendékei és a zenetanárok által a  munkájuk könnyítése érdekében végzett kottamásolás is jogellenes.

A pedagógiai céllal készült kottagyűjtemények a szerzői jog védeleme alá tartoznak az eredeti művekhez hozzáadott pedagógiai értékek miatt (oktatást és előadást segítő megjegyzések, instrukciók, átdolgozás, hangszerelés), esetükben továbbá a szerkesztés egyéni-eredeti jellegének, illetve az önálló alkotásnak a feltétele is teljesül.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a tiltott kottamásolási tevékenységnek súlyos jogi (polgári peres és büntetőügyi) következményei lehetnek. Kérjük, hogy ne készítsen másolatot egyetlen kottaoldalról sem, ne adja, és ne vegye kölcsön a kiadványt lemásolás céljából.

Ha Ön lemásol egy kottakiadványt, törvényt sérthet, de mindenképp megfosztja a szerző éveken át elvégzett munkájáért, szellemi tulajdonáért járó jogos juttatástól. A szerző, akinek a művét felhasználva tanulunk, tanítunk, sikert aratunk, vagy pénzt keresünk, megérdemli azt a tiszteletet, hogy nem fosztjuk meg a kotta eladása után neki járó honoráriumtól. 

Kották az interneten

A Szerzői Jogi Törvény nagyon világosan rendelkezik arról, hogy kotta reprográfiai eszközökkel még magáncélra sem többszörözhető. Egy kotta interneten található nyilvános helyre való feltöltésekor, illetve onnan letöltésekor minden esetben létrejön egy újabb másolat a kottáról és ez a törvény értelmében illegális.

Hasonlóképpen jogsértő tevékenység egy jogvédett kotta elektronikus és internetes terjesztése, beszkennelése, e-mailben vagy más módon történő elküldése, többszörözése. Kérjük, hogy tartsa tiszteletben a szerzői jogokat, ne tegyen közzé, ne küldjön és ne fogadjon az internetről lopott szellemi tulajdont.

Kérjük Önöket, hogy emeljék fel szavukat az illegális másolás ellen!
A másolás a szerző meglopása. A jogtulajdonos megalapozott gyanú esetén ellenőrzést kezdeményezhet a zeneiskolákban, a koncerttermekben, és törvénysértés esetén eljárást indíthat. A bíróság ítéletében kötelezheti a jogsértőt a másolatok megsemmisítésére, a jogsértés felhagyására, kártérítés és perköltség megfizetésére, de még szabadságvesztést is kiróhat.

Forrás: https://www.emb.hu/news/copyright

Íratkozzon fel hírlevelünkre!